Skal du have et nyt varmeanlæg

Energi mærket hus

Er dit gamle oliefyr eller el-panelerne stået af? Så står du overfor at skulle træffe et valg i forhold til, hvilken form for varmekilde, du skal investere i.

Der er jo flere gode alternativer til dit udtjente anlæg at vælge imellem. Du kunne jo vælge et af disse miljøvenlige alternativer.

Find en mere bæredygtig varmekilde

Når nu du har muligheden for selv at vælge, hvilken varmekilde, du nu skal have, så kunne du passende vælge en løsning, der er så lidt belastende for miljøet som muligt.

De varmekilder, som bliver nævnt her, er alle sammen nogle, der brænder på et naturprodukt. Derfor kan du være sikker på, at de ikke gør nogen skade på nogen måde.

Bæredygtighed skal vi alle tænke på, også når det gælder varmekilder.

Hvilke varmekilde kunne du vælge?

Der er heldigvis flere forskellige muligheder at vælge imellem. Det er ikke dem alle, der er lige egnede til alle boligformer, men generelt kan man sige om dem, at de er bedre end for eksempel el-varme og oliefyr.

Følgende energirigtige varmekilder er gode alternativer:

  • Jordvarme
  • Gasfyr
  • Biopejse
  • Træpillefyr

Vælger du en af disse varmekilder, er du helt med på den nye bæredygtige bølge, som helt sikkert er kommet for at blive.

Læs mere om de forskellige varmekilders fordele på denne side.

Vælg for eksempel jordvarme

Det kræves, at dit hus og din grund har en vis størrelse, før at jordvarme er en god mulighed for dig. Dertil kommer, at huset skal være ret godt isoleret på den rigtige måde. Kan dit hus og din grund leve op til disse krav, så er jordvarme et rigtigt godt bud på en billig og bæredygtig form for varmekilde.

Et jordvarmeanlæg er ret omkostningstungt i anskaffelse og installation, men når det engang er betalt ud, så har du en varmekilde, der er nærmest gratis.

Tilmed er det sådan, at jordvarmen er naturligt forekommende i en vis dybde i jorden, og det skader på ingen måde at trække den op og øge temperaturen skånsomt, men effektivt.

Vælg for eksempel et gasfyr til naturgas

Naturgas er også naturligt forekommende i jorden. Den er den mindst belastende af de fossile brændstoffer.

Gasfyr har en meget høj virkningsgrad. Det vil sige, at du får en høj udnyttelse af den tilgængelige energi. For naturgas’ vedkommende er den procent helt oppe på omkring de 94 %.

Naturgas er en sikker og effektiv varmekilde.

Vælg en biopejs

En biopejs er en rigtig hyggefætter. Den bidrager begrænset til temperaturen i rummet, men den giver rigtig meget til hyggen.

Biopejsen brænder med bioethanol, hvilket er et naturprodukt. Pejsen er dermed miljøvenligt, hvad brændstoffet angår.

Sæt en biopejs på gulvet, hæng den på væggen eller sæt den på bordet. Den hygger overalt.

Vælg et træpillefyr

Et pillefyr eller en pilleovn er begge meget miljøvenlige. De fungerer nemlig ved at brænde træpiller, som består af sammenpresset naturprodukter. Det belaster derfor overhovedet ikke naturen, og den rød, der udvikles ved brændingen, er ikke skadelig.

Denne form for varmekilde er også mest velegnet til det store hus. Det er nemlig meget effektivt og meget driftssikkert.